** Све информације се траже искључиво да би се проценило да ли тренутно можете безбедно да пијете ајахуаску јер се ајаваска коју ћете пити на церемонији не меша добро са неким лековима и здравственим проблемима. Не делимо ове информације ни са ким осим са особљем Сантуарио Хуистина.**

    Захтев за резервацију Сантуарио Хуистина

    Основни подаци:
    Медицинске информације:

    Психолошке информације:

    Желите ли још нешто да нам кажете или питате?