** All informasjon er utelukkende bedt om å måle om du for øyeblikket er i stand til å drikke Ayahuasca trygt, da Ayahuascaen du vil drikke i seremonien ikke blander seg godt med enkelte medisiner og helseproblemer. Vi deler ikke denne informasjonen med noen utenfor Santuario Huistin-ansatte.**

    Reservasjonsforespørsel for Santuario Huistin

    Grunnleggende informasjon:
    Medisinsk informasjon:

    Psykologisk informasjon:

    Noe mer du vil fortelle oss eller spørre om?